Projekt: "Przygotowanie do internacjonalizacji dla firmy Smart Care Sp. z o.o. na rynki zagraniczne" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Wartość projektu: 388 558,00 zł
Wartość dofinansowania:  284 410,00 zł

Celem projektu jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rynkach zagranicznych w ramach prowadzonych usług szkoleniowych, zdywersyfikowanie źródeł przychodów, zwiększenie rozpoznawalności marki SMART CARE na rynkach międzynarodowych i wypromowanie nowatorskiej formuły szkoleń rozwoju osobistego „pod żaglami”.

WWW.SMARTCARE.PL

Kontakt:

SMART CARE

Str Tomasza Zana 39a,
20-634 Lublin

telefonnummer: +48 730 280 001
e-mail: biuro@sklep-smartcare.pl

Abonnieren Sie den Newsletter
Copyright 2018